Lesson 8, Topic 1
In Progress

[Sample band 8.0 – Topic TOURISM & CULTURE]

Teacher Name October 7, 2022
Lesson Progress
0% Complete

Tám Bốn có thêm tài liệu cho mọi người cùng học về topic CULTURE nhé. Topic này cần rất nhiều collocations nên mọi người đọc và note vocab quan trọng nha.

Bài essay này cũng được viết theo cách lập luận 40/60 quen thuộc, mình để ý các từ nối quan trọng để quen việc hạ uống 40 và nâng lên 60, làm rõ ý bài viết của mình nha.

=== Một số collocations quan trọng ===

  • 1. bridge cultural divides: kiểu như là kết nối những sự khác biệt về văn hoá.
  • 2. disregard sth: ngó lơ, mặc kệ cái gì..
  • 3. clothing etiquette: quy tắc ăn mặc (ở 1 nơi nào đó…)
  • 4. deepen the differences: đào sâu sự khác biệt..
  • 5. experience sth firsthand: thực tế tận tay mình trải nghiệm cái gì đó