Lesson 1, Topic 1
In Progress

User Guide – BLOOM

Teacher Name October 7, 2022
Lesson Progress
0% Complete

Mục tiêu sau cùng của WORKBOOK: Xây dựng thói quen TỰ HỌC

Không thể có phép màu nào nếu các bạn không nỗ lực tự học tại nhà sau giờ lên lớp. Riêng thời gian học ở trung tâm không thể đủ để giúp các bạn tiến bộ được. Tiếng Anh của các bạn sẽ cải thiện nhiều nhất ở nhà, không phải trên lớp.

Bạn và Tám Bốn, mình cùng nhau nỗ lực để giỏi tiếng Anh cho xong nha, chấm dứt nỗi đau quá lâu của mọi người rồi.

Cách đánh số ngày tự học

+ Ngày tự học Writing: Ngày thực tế học Writing trừ đi 2 ngày

+ Ngày tự học Speaking: Ngày thực tế học Speaking trừ đi 2 ngày

+ Các ngày tự học Reading-Listening: Theo thứ tự còn lại

Cách tự học reading

Nguyên tắc: không ham đọc nhiều, đọc chậm, nhiều lần để hiểu Logic của Đoạn + Logic của bài.

  • Bước 1: Đọc lần 1, không xem từ vựng, cố gắng làm câu hỏi. (canh giờ 20 phút)
  • Bước 2: Đọc lại lần 2, không cần canh giờ -> note ý chính của đoạn và nhìn được flow của bài + làm lại câu hỏi
  • Bước 3: Đọc lại lần 3, xem từ vựng + tự tra thêm nếu cần -> làm lại câu hỏi 
  • Bước 4: Phân tích các lỗi sai và hiểu 100% tại sao mình làm sai câu hỏi, không hiểu thì bạn inbox giáo viên nhé.

Note: Có nhiều từ vựng lặp lại qua các bài, do Tám Bốn thấy quan trọng nên nhắc lại để mọi người nhớ kĩ hơn nha. Câu ví dụ thường lấy trong từ điển Oxford, bạn muốn đọc thêm ví dụ cho 1 từ bất kì thì tham khảo thêm ở các từ điển khác như: Cambridge, Longman, Merriam-Webster.